Univerza v Novem mestu

Univerza v Novem mestu
Logo
OPIS
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (UNM FS) je prva samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju strojništva. UNM FS je bila ustanovljena leta 2006 (kot Visoka šola za tehnologije in sisteme). Fakulteta multidisciplinarno povezuje različne vede: tehnične, naravoslovne, ekonomske, pravne in poslovne vede ter učenje tujih jezikov, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi izobraževalnimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, kakovostnimi visokošolskimi učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu.

DEJAVNOSTI IN IZKUŠNJE ORGANIZACIJE NA PODROČJIH, KI SO POMEMBNA ZA TA PROJEKT

UNM FS je od leta 2013 vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij z lastno raziskovalno skupino Tehnologije in sistemi.

V sklopu sodelovanja z industrijo je bilo realiziranih nekaj uspešnih projektov in prijavljenih več patentov. Rezultati preteklih raziskav so bili uspešno preneseni v industrijo, in sicer kot novi, inovativni izdelki, kot na primer inovativni sistem lokalnega okenskega prezračevanja, tehnologije sončne elektrarne nad železnico, nov tip vakuumskega sprejemnika sončne energije, nov tip križnega prenosnika toplote iz nekovinskih materialov z visoko učinkovitostjo ter drugi.

FTPO also has a wide network of HE partners in Slovenia and EU as well as a wide network and close cooperation with different national and regional agencies and ofcourse industry partners, it cooperates very closely also with regional secondary and primary schools, all this will ensure not only successful implementation but also wider impact and dissemination of the outcomes. 
 

KLJUČNE OSEBE

Slika
Prof. dr. Andrej Lipej
Prof. dr. Andrej Lipej je doktorski študij opravil na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo leta 1999. Od 1984 do 2013 je bil zaposlen na Inštitutu za turbinske stroje v Ljubljani, kot raziskovalec, vodja oddelka in od leta 2001 dalje kot direktor temeljnih raziskav. Od leta 2013 je zaposlen na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za strojništvo, trenutno kot dekan. Od leta 2008 je član izvršilnega odbora mednarodne organizacije IAHR – 'International Association For Hydro-Environmental Engineering and Research', sekcije – 'Hydraulic Machinery and Systems'. Njegovo glavno raziskovalno delo je računalniška dinamika tekočin, predvsem usmerjeno v raziskave numeričnih analiz nestacionarnih pojavov v energetskih strojih.
Slika
Elvis Hozdić
Elvis Hozdić is currently an assistant professor at University of Novo mesto, Department of Production Engineering and Design. He started his career at the University of Novo mesto. His current research interests are modelling, simulation and control of cyber-physical production systems, mechatronic systems, additive manufacturing, reverse engineering and Industry 4.0. He received his PhD in Mechanical Engineering at University of Ljubljana in 2020.
Slika
Matej Štefanič
Matej Štefanič je predavatelj na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za strojništvo, kjer je tudi začel kariero. Kot predavatelj deluje na področju CAE – računalniško podprtega inženiringa. Ukvarja pa se tudi z meritvami in raziskavami na področju energetike, hidravličnih strojev in aerodinamike.