Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov
Logo
OPIS
Fakulteta za tehnologijo polimerov je zasebna neprofitna visokošolska ustanova s sedežem v Slovenj Gradcu, izven univerzitetnih središč v Sloveniji. Zagotavlja dodiplomske in magistrske programe v enem najuspešnejših industrijskih območij na svetu. FTPO kot edina akademska ustanova, ki se osredotoča na tehnologijo polimerov v Sloveniji, temelji svoje dejavnosti na treh stebrih: izobraževanju, raziskavah in sodelovanju industrije. Prizadevamo si, da bi naši študentje pridobili potrebno znanje in veščine, da postanejo inovativni in kompetentni inženirji, ki so primerni za odgovorne naloge na svojih prihodnjih nalogah. Da bi dosegli te cilje, živimo v skladu z našimi vrednotami: Odzivnost, Stalne izboljšave, Praktična naravnanost in Osebni pristop. V skladu z zgoraj opisanim poslanstvom in vrednotami je eden od naših strateških ciljev "Izobraževanje diplomantov, da bodo sposobni za izzive prihodnosti v hitro spreminjajočem se svetu".

DEJAVNOSTI IN IZKUŠNJE ORGANIZACIJE NA PODROČJIH, KI SO POMEMBNA ZA TA PROJEKT

Eden od strateških ciljev Fakultete za tehnologijo polimerov za obdobje 2018 – 2024 je Vplivati na razvoj regije. Eden od indikatorjev doseganja omenjenega strateškega cilja je »Število dogodkov v organizaciji FTPO za izobraževalne institucije v regiji«. FTPO v povprečju na leto obišče več kot 700 dijakov in osnovnošolcev, celo vrtčevskih otrok, za katere izvajamo zanimive laboratorijske vaje in predavanja, projekte pa izvajamo za več kot 100 podjetij letno. Ta aktivnost seveda ni omejena le na Koroško regijo, ampak nas obiščejo dijaki iz skoraj vseh slovenskih regij. Na to temo smo leta 2018 prijavili in uspešno izvedli tudi projekt ŠPIK. FTPO je že izvajalo tudi usposabljanje za učitelje srednjih in osnovnih šol v okviru Zavoda za šolstvo, vsako leto pa sodeluje tudi z različnimi srednjimi šolami pri izvajanju raziskovalnih projektov v okviru društva Mladih raziskovalcev Koroške. V poletnih mesecih je v sodelovanju z MO Slovenj Gradec in zavodom MOCIS izvedlo tudi poletne aktivnosti za mlade vključene v poletno varstvo. Zelo tesno sodeluje tudi društvom Koroška akademija znanosti in umetnosti, predvsem pri organizaciji različnih predavanj za splošno javnost.

KLJUČNE OSEBE

Slika
Maja Mešl
Maja Mešl je predstojnica Kariernega centra in mednarodne pisarne na Fakulteti za tehnologijo polimerov. Aktivno je sodelovala pri razvoju študijskih programov in drugih izobraževanj ter razvoju in izvajanju aktivnosti na različnih stopnjah izobraževanja, namenjenih spodbujanju in izkoriščanju inovativnosti in ustvarjalnosti študentov. Pri teh vprašanjih je aktivno sodelovala z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter sodelovala na delavnicah na ravni EU. Je vodja mnogih projektov na Fakulteti za tehnologijo polimerov, ki obravnavajo problematiko razvoja dejavnosti in inovativnih študijskih metod za izobraževanje inženirjev prihodnosti.
Slika
Izr. prof. dr. Blaž Nardin
Izr. prof. dr. Blaž Nardin je diplomiral (1995), magistriral (1998) in doktoriral (2004) na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil na TECOS-u, kjer je bil raziskovalec, ustanovitelj in vodja CAE oddelka, pomočnik direktorja in direktor. Leta 2006 se je zaposlil v podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., kjer je opravljal funkcijo direktorja podjetja vse do 2017, ko se zaposlil v Gorenju d.d. kot izvršni pomočnik uprave zadolžen najprej za pomivalne stroje, nato pa še za hladilno zamrzovalne aparate. Njegovo raziskovlano področje so izdelovalne tehnologije, predvsem vezane na postopke izdelave orodij, tehnologije predelave polimernih materialov, ter tehnike 3D digitalizacije in vzvratnega inženiringa. S Fakulteto za tehnologijo polimerov sodeluje že od ustanovitve takrat še Visoke šole za tehnologijo polimerov ter je tudi častni član akademskega zbora FTPO. Vrsto let je bil tudi visokošolski učitelj za področje predelave polimernih materialov. Funkcijo dekana je nastopil 1. januarja 2020.
Slika
Izr. prof. dr. Irena Pulko
Izr. prof. dr. Irena Pulko je diplomirala na Univerzi v Mariboru in nato nadaljevala doktorski študij na poroznih polimerih. Del svojega doktorskega raziskovalnega dela je opravila v sodelovanju s tujimi laboratoriji (University of Durham, TU Graz, Institute of Chemical Process Fundamentals). Na Fakulteti za tehnologijo polimerov je visokošolska učiteljica in prodekanica za izobraževanje. Njeno raziskovanje se osredotoča na sintezo in karakterizacijo polimerov, biopolimerov in biopolimernih kompozitov. Bila je vodja projekta Creative Core FTPO in je sodelovala pri različnih raziskovalnih projektih, in sicer v evropskem FP7 SME 2008-2 projektu HIP, PolyRegion, PolyRegion-Pro Act, Whole Circle itd.
Slika
assist. JANEZ SLAPNIK
Asist. Janez Slapnik je leta 2017 diplomiral iz Tehnologije polimerov na FTPO in trenutno opravlja doktorski študij polimernega inženirstva na Univerzi v Leobnu. FTPO se je pridružil leta 2015 in deluje kot asistent. V svoji karieri je dodatne izkušnje pridobival na Polymer Competence Centre Leoben GmbH in na Dunajski tehniški univerzi. Njegovi raziskovalni interesi obsegajo aditivno proizvodnjo, funkcionalne polimerne materiale in recikliranje.
Slika
Sara Jeseničnik
Sara Jeseničnik je na Fakulteti za tehnologijo polimerov zaposlena v Kariernem centru in mednarodni pisarni. Poleg nalog na področju promocijskih aktivnosti in organizacije dogodkov fakultete, je tudi Erasmus koordinatorka ter vodi poročanje za projektu Erasmus+ in druge projekte. Ima odlične organizacijske in kadrovske sposobnosti ter IKT kompetence. Vodila je številne študentske projekte in ima zelo dober vpogled v njihove potrebe.