• Spodbujamo zanimanje za STE(A)M področja,
  • predstavljamo poklice prihodnosti,
  • spodbujamo radovednost in kreativnost pri mladih,
  • sodelujemo z učitelji v SŠ in OŠ ter jih podpiramo pri uvajanju novih tehnologij in konceptov,
  • ponujamo kakovostne in inovativne obšolske aktivnosti,
  • prenašamo dobre prakse in razvijamo inovativne koncepte,
  • uvajamo inovativne pedagoške prakse,
  • povečujemo izkoriščenost opreme na SŠ in OŠ,
  • zmanjšujemo razvojne razlike med regijami…

Skupaj z mladimi in za malde v družbo 5.0

Kako?

Novice in dogodki

1234