Novice in dogodki

Novice in dogodki

Novice in dogodki

Uspešno izvedena poletna šola Modeliranje in izdelave modelov lahkih letal s tehnologijo 3D tiska
/ Categories: News, Poletne šole

Uspešno izvedena poletna šola Modeliranje in izdelave modelov lahkih letal s tehnologijo 3D tiska

Od 27. do 30. avgusta 2023 je na Fakulteti za tehnologijo polimerov potekala poletna šola Modeliranje in izdelave modelov lahkih letal s tehnologijo 3D tiska. Poletna šola je bila brezplačna in namenjena dijakinjam in dijakom starim od 14 do 18 let. Poletne šole se je udeležilo 11 udeležencev in 1 udeleženka. Prihajali so iz celotne Slovenije. Večina jih je prvič obiskala Slovenj Gradec in fakulteto. Novost letošnje poletne šole pa je bila ta, da so mladi v času poletne šole bivali v bližnjem Hostlu Slovenj Gradec, kar pa je ponujalo tudi več časa za druženje ob večernih organiziranih timskih, športnih igrah in igrah zaupanja. Dijake in dijakinje so skozi projekte vodili mentorji, zaposleni na Fakulteti za tehnologijo polimerov in zunanji predavatelji, predstavniki partnerskih podjetij fakultete. Po nedeljskem spoznavanju, kjer je bil največji izziv zapomniti si imena in hobije udeležencev, so dijaki pričeli z vsebinskim delom.

Po pozdravu dekana FTPO so z izkušenim pilotom, predstavnikom podjetja Gogetair Aircraft, Borutom Mernikom, najprej spoznavali zakonitosti letenja in konstrukcije letal, predstavnik podjetja Hexagon metrology, Boris Lazarević, pa je dijakom predstavil prikaz skeniranja realnega modela lahkega letala.  Z mentorji Fakultete za tehnologijo polimerov so spoznali zakonitosti 3D skeniranja in vzvratnega inženiringa, ki služi namenu implementiranja dodatnih izboljšav na obstoječih modelih ter že prvi dan pričeli s pripravo modelov svojih letal. Osvojili so tudi osnove 3D modeliranja ter bili deležni demonstracije tiskanja z FDM tehnologijo. Svoja letala so čez noč natisnili na SLS stroju, čemur je sledilo lepljenje sestavnih delov ter priprava na tekmovanje v spuščanju letal in predstavitev svojega dela v času poletne šole.  

Za večjo motivacijo smo na FTPO organizirali tudi tekmovanje. Udeleženci razdeljeni v tri skupine (4 dijaki/nje na skupino), so na koncu bili ocenjeni na podlagi inovativnosti predstavitve, timskega dela, estetike letala in končne dolžine leta letala.  Zaključna predstavitev izdelanih produktov in tekmovanje je potekala zadnji dan v prostorih naše fakultete in na bližnjem travniku, kjer so izdelana letala tudi spustili. Veseli smo bili pozitivnih odzivov udeležencev, staršev in mentorjev, med mladimi so se stkale nove prijateljske vezi in osvojile mnoge nove veščine, za tiste mlade, ki bodo kariero gradili v inženirskih poklicih. To je že 3. poletna šola, ki smo jo letos organizirali v Slovenj Gradcu. Na to smo zelo ponosni, saj je eden od strateških ciljev fakultete tudi vpliv na razvoj občine in regije ter spodbujanje mladih za poklice prihodnosti. Fakulteta za tehnologijo polimerov v skladu s strateškim ciljem »Vplivati na razvoj regije«, že tretje leto zapored ponuja različne poletne aktivnosti tudi za učence in dijake. FTPO v povprečju na leto obišče več kot 700 dijakov in osnovnošolcev,  celo vrtčevskih otrok, za katere izvajajo zanimive laboratorijske vaje in predavanja s področja polimerov in okolja. V letu 2021 smo pričeli z organizacijo in izvedbo dveh poletnih šol za učence od 9 – 14 let na temo Ustvarjanje digitalnih vsebin ter Lego robotika in elektronika, ki sta bili zelo dobro obiskani. V letu 2022 pa smo poletne šole za mlajše organizirali na teme Lego robotika in elektronska vezja ter Raziskujemo vesolje. Poletne šole so bile namenjeni učencem iz MO Slovenj Gradec in sofinancirane s strani MO Slovenj Gradec. Z lanskim letom pa smo poleg poletnih šol za mlajše ponudbo razširili še z dodatnimi poletnimi šolami za starejše učence in dijake in sicer stare od 14 do 18 let. Poletni šoli 3D skeniranje in 3D tisk ter Skrivnostni svet polimerov sta potekali v okviru projekta, ki ga financira MIZŠ, z naslovom Promocija študija s STE(A)M področij za poklice prihodnosti s kakovostnimi aktivnostmi in vsebinami za mlade izven javnih univerzitetnih središč.

Previous Article Brezplačna poletna šola Fakultete za tehnologijo polimerov na temo Modeliranje in izdelave modelov lahkih letal s tehnologijo 3d tiska
Next Article Poletna šola astronomije GoChile prvič na Koroškem

Name:
Email:
Subject:
Message:
x